Wil je doen wat nodig is, in plaats van doen waar je goed in bent?

Het bedrijf staat enorm onder druk. De markt waarin het opereert wordt regelmatig door nieuwe toetreders verrast. Die richten hun bedrijfsvoering totaal anders in en groeien snel. Het bedrijf verliest marktaandeel en lijkt geen antwoord te hebben op de snel veranderende situatie. Een groot adviesbureau heeft een strategisch onderzoek gedaan en vastgesteld dat er te weinig wordt geïnnoveerd.

Als we met de directie praten, blijkt dat er keihard gewerkt wordt om het schip drijvend te houden. Iedereen doet het beste wat hij kan. Wat mist, is een gezamenlijk beeld van de nieuwe marktomstandigheden en het beste antwoord daarop. Wij stellen voor samen de tijd te nemen om een rol-doel-context analyse te doen

Bij deze analyse bepaal je eerst wat de belangrijkste context is van een organisatie (of afdeling of welke eenheid ook). Vervolgens kijk je naar het doel of de richting van die context. Dan kijk je of jouw organisatie (of afdeling of team) in dezelfde richting beweegt en haar eigen doel heeft afgestemd op de richting van de context. Ten slotte kijk je of de rollen die iedereen speelt functioneel zijn. De definitie van een functionele rol is een rol die in lijn is met het doel van de context.

De belangrijkste context van het bedrijf in dit voorbeeld is de markt waarin het opereert. De doelen van het bedrijf waren tot een paar jaar geleden goed in lijn met de richting waarin de markt bewoog, waardoor het jaren lang marktleider kon zijn. Toen de markt snel is gaan veranderen, is het doel van het bedrijf niet mee veranderd. De directie richt zich nog steeds op het doel van toen. De directieleden doen waar ze goed in zijn om het doel te bereiken, alleen de ‘doelpalen’ zijn verplaatst.

De directie besluit de doelen met het adviesbureau te herformuleren om ze meer in lijn met de marktvraag te brengen. Als de contouren van de nieuwe bedrijfsdoelen zichtbaar worden, blijkt dat de ‘functionele rollen’ van de directieleden ook moeten veranderen om de nieuwe doelen te kunnen behalen.

Dit is het meest taaie stuk van de analyse. Het gaat er niet meer om te doen waar je goed in bent, maar om te doen wat nodig is. Bij enkele directieleden blijkt dat gewoon niet te gaan: de houding en de kennis ontbreken om de nieuwe koers te ondersteunen. Doordat ze de analyse samen hebben gedaan, is het afscheid iets minder pijnlijk dan in veel andere gevallen. De overgebleven directeuren besluiten het directieteam te versterken met een pionier op het gebied van de nieuwe marktontwikkeling. Het bedrijf krijgt weer perspectief op een gezonde ontwikkeling.blog-image-1