Humor is toch altijd goed?

Het start-up-team bestaat uit acht slimme jonge mensen die een nieuwe, revolutionaire dienst aanbieden in het bedrijfsleven. Het bedrijf loopt goed en de uitwisselingen in de schaarse ‘social time’ binnen het team zijn een razendsnel heen-en-weer van grappen. Tijdens een coaching-traject wordt het team zich ervan bewust dat die grappen misschien dienen om iets uit de weg te gaan in de onderlinge communicatie.

Het team heeft juist die dag geleerd wat de kenmerken van de vluchtfase in groepsontwikkeling zijn: ontwijken, verdoezelen, speculeren. Het onderzoekt wat de functie van het ‘grappen’ is binnen de groep en hoe iedereen zich daarbij voelt. Er blijken twee subgroepen te zijn: een groep die vindt dat humor altijd goed is (ontspannend) en die zelfs het onderzoek ernaar een beetje overdreven vindt. De andere groep vindt het ‘grappen’ eigenlijk ongemakkelijk en voelt inderdaad dat er iets mee ontweken wordt.

Eerst gaat de uitwisseling over de vraag of ‘humor’ überhaupt wel goed is, totdat de groep ontdekt dat er verschillende soorten humor zijn en dat het uitmaakt om welk soort humor het gaat.  De groep onderzoekt welke humor bijdraagt aan de teamontwikkeling en welke humor de ontwikkeling belemmert.

Met behulp van de coach onderscheidt het team de volgende soorten humor die binnen het team voorkomen:

  • Sarcasme
  • ‘Ongein’
  • Ontspannende grap

Het team ontdekt dat sarcasme een vorm van uitgeleefde vechtenergie is die vaak als vervelend wordt ervaren door degene die het betreft.

‘Ongein’ komt veel voor in het team: men troeft elkaar af met spitsvondigheden. Het team heeft daar zeker plezier in (en is er goed in), maar merkt ook op dat het een ideale manier is om dingen uit de weg te gaan die in het team spelen.

De ontspannende grap tenslotte werkt verbindend en helpt het team zich verder te ontwikkelen.

Hoewel het team nu meer bewustzijn heeft op het eigen gebruik van humor, gaat de ongein door als vanouds. De groepsdynamiek ‘dicteert’ dat ‘ongein’ een goede manier is om ongemak in de groep te voorkomen.

Als het team verder ontwikkelt en in de vechtfase leert om de onderlinge verschillen te benoemen en te onderzoeken, zal het waarschijnlijk ook alternatieven gaan ontwikkelen voor ongein, zoals de ontspannende grap.

Tot die tijd geniet het volop van de lol die ‘ongein’ ook biedt.

 

Auteur: Peter Kunneman