‘Dit project zal wel vastlopen’

Tijdens een vergadering van het MT in een ziekenhuis, bleek de HR-directeur veel bezwaren te hebben tegen een project over flexwerk dat door het bestuur tot speerpunt van het beleid was gemaakt. Haar argumenten waren zeker de moeite waard om te onderzoeken, maar het leek alsof er meer achter zat dan alleen een afweging van risico’s. Toen wij daarover doorvroegen, bleek zij een negatieve voorspelling te hebben over het project: ‘het zal wel vastlopen’.

In ons werk als teamcoaches zijn wij alert op negatieve voorspellingen, omdat deze onder de oppervlakte veel voorkomen en tot vernauwing van het denken leiden. Onze geest zit zo in elkaar dat we een negatieve voorspelling niet als een relatieve waarschijnlijkheid behandelen (70% kans bijvoorbeeld), maar er onbewust als een zekerheid mee omgaan. Dit maakt ons gespannen en verlamt het helder …

Lees verder op managementimpact.nl