Verontwaardigd! Kankeren of aanspreken?

‘Het is een schandaal’.

Het uitleven van verontwaardiging met gekanker is verleidelijk. Het benoemen ervan in plaats van het uitleven brengt informatie en realiteit in team en organisatie. Hoe werkt dat?

“Zoals directieleden met ons omgaan: ze tonen geen enkel respect en ze doen uitsluitend wat ze zelf willen. Die e-mail alleen al, waarin ons wordt verteld dat de hele inkoop uitbesteed wordt. Je vraagt je toch af in wat voor wereld die mensen leven. Krijgen we de pennen en potloden die een ander bedrijf kwijt wil. Jarenlange ervaring met inkoop en een heel relatienetwerk met leveranciers in de sloot gegooid. Het is een schandaal”.

Voor dit soort ‘boze’ monologen, vaak ook dialogen, hebben we in het Nederlands geen goede benaming. Het is verwant met klagen, maar het Nederlandse woord …

Lees verder op www.managementsite.nl