Teamcoaching in company


Teamontwikkeling

Het grootste deel van ons aanbod bestaat uit het trainen en coachen van gehele teams, zoals MT’s, directies, salesteams, stafbureaus en afdelingen.

Vanuit de theorie van Levende Menselijke Systemen (Agazarian), weten we dat dit het meeste effect sorteert. Deelnemers verwerven ieder op zich teamvaardigheden en het team als geheel is een levend menselijk systeem dat zelf ook leert en ontwikkelt.Image
Communicatievaardigheden

Door het team als geheel te ontwikkelen, kunnen we de vaste fasen van team-ontwikkeling (Bion/Agazarian) als uitgangspunt nemen om steeds opnieuw te kijken hoever een team is en welke belemmerende factoren voor verdere groei kunnen worden weggenomen.

Met deze benadering komen ook de echte problemen in teams op tafel en kunnen deze systematisch worden onderzocht en opgelost. Ieder coachingstraject is ook gericht op het trainen van communicatievaardigheden.

Wij bieden de volgende coachingstrajecten voor teams in organisaties aan:


Image

  • Feedback geven en krijgen
  • Werken met conflicten
  • Je werkrol opnemen
  • 10-minuten coaching
  • Van stagnatie naar topteam
  • Leiden en volgen
  • Teambuilding
  • Building a Holacracy® tribe
  • Intervisie

Wat zijn de ambities van jouw team?

Elk team kan een stap vooruit maken.
We helpen je graag te onderzoeken waar je kunt beginnen in een vrijblijvend gesprek.


Peter Kunneman, 06 53 16 84 52
Hella Ritz, 06 55 32 77 17


Contact

SCT® en Systems-Centered® zijn geregistreerde handelsmerken van het Systems-Centered Training and Research Institute, Inc., een non-profit organisatie. SAVI® en SAVIGrid® zijn geregistreerde handelsmerken van Claudia Byram & Frances Carter.

© 2020 Licht op de Zaak