Aanpak


Systeemgerichte Teamontwikkeling op basis van SCT® en SAVI®

De coaches van Licht op de Zaak zien een team als een systeem dat continue verandering verwerkt.

Als een team zich verzet tegen verandering, dan zal het hooguit overleven. Als het met veranderingen leert om te gaan, ontwikkelt het.

Wij leren teams veranderingen in kleine stapjes te verwerken. Effectieve teams leren zo veranderingen en verschillen te integreren.
Karakteristieken van een sterk ontwikkeld team

  • Er is een helder doel dat alle teamleden ondersteunen
  • Het team bereikt zijn doelen
  • De rollen in het team zijn in lijn met het doel
  • De rollen zijn duidelijk en expliciet beschreven
  • Het team handelt op basis van feiten en niet op basis van aannames
  • Het team communiceert ook over de onderlinge communicatie
  • Het team is nieuwsgierig naar elkaars informatie en naar die van buitenaf
  • Teamleden benutten elkaars kwaliteiten
  • Teamleden communiceren zonder ruis
  • Teamleden werken met plezier


Hoe bouw je zo'n team?

Licht op de Zaak gebruikt een wetenschappelijk beproefde en innovatieve methode om teams tot ontwikkeling te brengen: Systems-Centered® Training (SCT®).

Licht op de Zaak past in iedere fase van teamontwikkeling specifieke methoden en technieken toe.


Image
Zo werken de coaches van Licht op de Zaak

De methode SCT® zet aan tot ontwikkeling. Dat betekent verandering. En verandering is een proces voor het team.
Het proces draait niet om snelle resultaten; het is als een slow cooker. Werken aan je team vergt vastberadenheid, motivatie en doorzettingsvermogen.


We werken dus grondig en leren alle teamleden zelf technieken in te zetten, zoals:

• In lijn brengen van rol, doel en context in een team
• Versterken van de communicatievaardigheden van het team:
   - Samenvatten in plaats van ja-maaren
   - Aannames checken
   - Ruis uit de communicatie filteren
   - Eerst overeenkomsten onderzoeken, daarna verschillen
• Fasen van teamontwikkeling benutten


Image
Fasen van teamontwikkeling

De eenvoudigste samenvatting van deze fasen is:

Startfase   >   Vechtfase   >   Samenwerkingsfase   >   Integratiefase

De meeste teams willen de ‘samenwerkingsfase’ bereiken
Een team in de samenwerkingsfase heeft de juiste mensen in de juiste rol; teamleden zijn nieuwsgierig, het team presteert goed en men voelt een sterke verbondenheid. Verschillen in het team worden benut als kwaliteiten.

Elk team begint in de ‘startfase’
In de startfase is de communicatie vaag, wachten teamleden af wat de leider doet en werken de teamleden eerder met aannames dan met feiten. Verschillen worden vermeden en niet benoemd.

Na de startfase gaat het team eerst door de ‘vechtfase’ voordat de samenwerkingsfase in beeld komt.

Door de 'vechtfase'
In de vechtfase komen de verschillen op tafel en worden deze gezamenlijk onderzocht. Het team leert nieuwsgierig om te gaan met de informatie die in ‘het verschil’ verborgen zit in plaats van het te bestrijden.

Klanten die met ons werken zien dit resultaat:

Image

•  Het teamdoel staat centraal in de samenwerking
•  Rollen zijn helder en in lijn met het teamdoel
•  Vergaderingen zijn compact en effectief
•  Communicatie is beknopt en concreet
•  Aannames worden systematisch gecheckt aan de realiteit
•  Besluiten worden genomen op basis van feiten in plaats van aannames
•  Afspraken worden (beter) nagekomen
•  Het werkklimaat is gezond en aangenaam
•  Er is meer speelsheid en humor in het team
• Tijdgrenzen worden gerespecteerd


Peter Kunneman, 06 53 16 84 52
Hella Ritz, 06 55 32 77 17


Contact

SCT® en Systems-Centered® zijn geregistreerde handelsmerken van het Systems-Centered Training and Research Institute, Inc., een non-profit organisatie. SAVI® en SAVIGrid® zijn geregistreerde handelsmerken van Claudia Byram & Frances Carter.

© 2020 Licht op de Zaak