Blog

Ondersteun ik mijn baas of ondermijn ik hem?


Hoe een destructieve groepsdynamiek het werk kan verzieken.

We ondermijnen onze bazen graag en met veel vindingrijkheid. Tijdens workshops vraag ik teams te inventariseren op welke manieren zij hun leidinggevende ondermijnen, bijvoorbeeld in en rondom een vergadering die hij voorzit. De groep begint aarzelend: wegblijven zonder bericht, te laat komen, stukken niet lezen, door elkaar heen praten, van de agenda afwijken, voortdurend interrumperen, eventjes een ‘belangrijk’ telefoontje aannemen of een ‘bommetje’ laten vallen.
Dan krijgt de groep er schik in en ...

Lees verder op www.managementsite.nl


Image

Vrienden uit je jeugd, die je maar blijven bezoeken


Het team onderzoekt de onderlinge samenwerking en de spanning loopt op. Een van de teamleden geeft aan dat ze niets meer ziet in het onderzoek en dat ze er mee wil stoppen. Als reactie daarop wordt één teamlid boos, één teamlid probeert te sussen en twee teamleden trekken zich (geestelijk) terug. De SCT® coach geeft aan dat de aankondiging te willen stoppen een trigger vormt voor vier teamleden om in een – voor ieder verschillende – ‘overlevingsrol’ te schieten. ‘Overlevingsrollen’ zijn hardnekkige gedragspatronen (als reactie op triggers) die ooit …

Lees verder op boommanagement.nl


Image

Het is een schandaal!


Het uitleven van verontwaardiging met gekanker is verleidelijk. Het benoemen ervan in plaats van het uitleven brengt informatie en realiteit in team en organisatie. Hoe werkt dat?

“Zoals directieleden met ons omgaan: ze tonen geen enkel respect en ze doen uitsluitend wat ze zelf willen. Die e-mail alleen al, waarin ons wordt verteld dat de hele inkoop uitbesteed wordt. Je vraagt

Lees verder op www.managementsite.nl


Image

‘Dit project zal wel vastlopen’


Tijdens een vergadering van het MT in een ziekenhuis, bleek de HR-directeur veel bezwaren te hebben tegen een project over flexwerk dat door het bestuur tot speerpunt van het beleid was gemaakt. Haar argumenten waren zeker de moeite waard om te onderzoeken, maar het leek alsof er meer achter zat dan alleen een afweging van risico’s. Toen wij daarover …

Lees verder op boommanagement.nl


Image

Peter Kunneman, 06 53 16 84 52
Hella Ritz, 06 55 32 77 17


Contact

SCT® en Systems-Centered® zijn geregistreerde handelsmerken van het Systems-Centered Training and Research Institute, Inc., een non-profit organisatie. SAVI® en SAVIGrid® zijn geregistreerde handelsmerken van Claudia Byram & Frances Carter.

© 2020 Licht op de Zaak