Vrienden uit je jeugd, die je maar blijven bezoeken

Het team onderzoekt de onderlinge samenwerking en de spanning loopt op. Een van de teamleden geeft aan dat ze niets meer ziet in het onderzoek en dat ze er mee wil stoppen. Als reactie daarop wordt één teamlid boos, één teamlid probeert te sussen en twee teamleden trekken zich (geestelijk) terug. De coach geeft aan dat de aankondiging te willen … Lees Meer

Humor is toch altijd goed?

Het start-up-team bestaat uit acht slimme jonge mensen die een nieuwe, revolutionaire dienst aanbieden in het bedrijfsleven. Het bedrijf loopt goed en de uitwisselingen in de schaarse ‘social time’ binnen het team zijn een razendsnel heen-en-weer van grappen. Tijdens een coaching-traject wordt het team zich ervan bewust dat die grappen misschien dienen om iets uit de weg te gaan in … Lees Meer

In dit bedrijf wordt veel beter samengewerkt

Daniel is verbaasd over het klimaat en de samenwerking in zijn nieuwe bedrijf. Ieder moment verwacht hij dat de positieve sfeer wordt doorbroken door een roddel, een uitval of een cynische opmerking. In zijn vorige bedrijf was dat de dagelijkse praktijk en hier lijkt het allemaal anders. Lijkt het maar zo, of is het ècht anders hier? Als Daniel de … Lees Meer

Het is een schandaal

‘Zoals directieleden met ons omgaan: ze tonen geen enkel respect en ze doen uitsluitend wat ze zelf willen. Die e-mail alleen al, waarin ons wordt verteld dat de hele inkoop uitbesteed wordt. Je vraagt je toch af in wat voor wereld die mensen leven. Krijgen we de pennen en potloden die een ander bedrijf kwijt wil. Jarenlange ervaring met inkoop … Lees Meer

Afleiding

Het directieoverleg kwam  moeizaam op gang. Een van de directeuren leek wat afwezig. De vergadering sleepte zich voort en de beslissing die men wilde nemen, kwam maar niet tot stand. De algemeen directeur onderbrak de uitwisseling: ‘Bert, je lijkt er niet helemaal bij te zijn. Is er iets dat je afleidt?’ Bert bleek inderdaad een afleiding te hebben. Zijn dochter … Lees Meer

Tijdgrenzen negeren

De MT-vergadering op maandagmorgen is gepland van negen tot halfelf. Om negen uur zijn drie van de zeven MT-leden aanwezig. Om tien over negen zijn er vijf. De directeur en de financiële man ontbreken nog. Men onderhoudt zich met gezellige praat over het weekend. Om kwart over negen is de directeur er ook en begint de vergadering. De financiële man … Lees Meer

Voorstellen stapelen

Eric doet een voorstel tijdens de MT-vergadering. Het is even stil. Een ander MT lid zegt: ‘ik ben vóór’. Dan volgt een verhaal van Annet met voorwaarden waar eerst aan voldaan moet worden voordat het voorstel haar goedkeuring krijgt. Zij doet een nieuw voorstel met allemaal aanpassingen op het eerdere voorstel. Hierover wordt wat heen en weer gepraat waarna Jan … Lees Meer

Als een konijn in het schijnsel van koplampen

Iemand houdt een lang betoog tijdens een vergadering. Er valt geen woord tussen te krijgen. Ik voel me als een konijn in het schijnsel van koplampen. De spreker stort informatie over ons uit zonder af te tasten of het ook wordt ontvangen. Shannon en Weaver (*) onderzochten hoe ruis en informatie zich tot elkaar verhouden in een informatiekanaal. De relatie … Lees Meer

Lekker samen klagen

Het is lekker om samen te klagen. Je neemt een onderwerp door waarover je verontwaardigd bent. Een stafdienst heeft bijvoorbeeld een nieuw kwaliteitssysteem bedacht, waarin de lijn veel tijd moet investeren zonder het nut ervan in te zien. Het ergste is dat de dienst de baas erachter heeft weten te krijgen, waardoor meedoen onvermijdelijk lijkt. Je richt de gezamenlijke verontwaardiging … Lees Meer

Drie bronnen van ruis in de communicatie

Vergaderingen en besprekingen zijn de smeerolie van organisaties. We wisselen er informatie uit, we nemen er besluiten en we gebruiken ze om richting te geven aan de organisatie. In mijn werk als teamcoach inventariseer ik hoe mensen vergaderingen ervaren. Een doorsnee van de uitkomst aan de negatieve kant: ‘vermoeiend, energie-lek, hak-op-de-tak, onduidelijk doel, oeverloze uitweidingen, slechts enkelen voeren het woord, … Lees Meer