Afleiding

Het directieoverleg kwam  moeizaam op gang. Een van de directeuren leek wat afwezig. De vergadering sleepte zich voort en de beslissing die men wilde nemen, kwam maar niet tot stand. De algemeen directeur onderbrak de uitwisseling: ‘Bert, je lijkt er niet helemaal bij te zijn. Is er iets dat je afleidt?’ Bert bleek inderdaad een afleiding te hebben. Zijn dochter … Lees Meer