Voorstellen stapelen

Eric doet een voorstel tijdens de MT-vergadering. Het is even stil. Een ander MT lid zegt: ‘ik ben vóór’. Dan volgt een verhaal van Annet met voorwaarden waar eerst aan voldaan moet worden voordat het voorstel haar goedkeuring krijgt. Zij doet een nieuw voorstel met allemaal aanpassingen op het eerdere voorstel. Hierover wordt wat heen en weer gepraat waarna Jan … Lees Meer