Drie bronnen van ruis in de communicatie

Vergaderingen en besprekingen zijn de smeerolie van organisaties. We wisselen er informatie uit, we nemen er besluiten en we gebruiken ze om richting te geven aan de organisatie. In mijn werk als teamcoach inventariseer ik hoe mensen vergaderingen ervaren. Een doorsnee van de uitkomst aan de negatieve kant: ‘vermoeiend, energie-lek, hak-op-de-tak, onduidelijk doel, oeverloze uitweidingen, slechts enkelen voeren het woord, … Lees Meer