Verontwaardigd! Kankeren of aanspreken?

‘Het is een schandaal’. Het uitleven van verontwaardiging met gekanker is verleidelijk. Het benoemen ervan in plaats van het uitleven brengt informatie en realiteit in team en organisatie. Hoe werkt dat? “Zoals directieleden met ons omgaan: ze tonen geen enkel respect en ze doen uitsluitend wat ze zelf willen. Die e-mail alleen al, waarin ons wordt verteld dat de hele … Lees Meer