Verontwaardigd! Kankeren of aanspreken?

‘Het is een schandaal’. Het uitleven van verontwaardiging met gekanker is verleidelijk. Het benoemen ervan in plaats van het uitleven brengt informatie en realiteit in team en organisatie. Hoe werkt dat? “Zoals directieleden met ons omgaan: ze tonen geen enkel respect en ze doen uitsluitend wat ze zelf willen. Die e-mail alleen al, waarin ons wordt verteld dat de hele … Lees Meer

‘Dit project zal wel vastlopen’

Tijdens een vergadering van het MT in een ziekenhuis, bleek de HR-directeur veel bezwaren te hebben tegen een project over flexwerk dat door het bestuur tot speerpunt van het beleid was gemaakt. Haar argumenten waren zeker de moeite waard om te onderzoeken, maar het leek alsof er meer achter zat dan alleen een afweging van risico’s. Toen wij daarover doorvroegen, … Lees Meer